Kiến thức Đại Lý Tàu Biển

Đại lý tàu biển là gì? Nhiệm vụ của đại lý tàu biển?
Đại lý tàu biển là gì? Nhiệm vụ của đại lý tàu biển?

02 10, 2023 admin1

 Đại lý tàu biển là gì ? Định nghĩa đại lý tàu biển được quy định tại điều 235 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 cụ thể như sau: I. Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan...

Xem chi tiết
Điều Kiện Kinh Doanh Đại Lý Tàu Biển theo Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam
Điều Kiện Kinh Doanh Đại Lý Tàu Biển theo Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam

28 09, 2023 admin1

Kinh doanh đại lý tàu biển là một lĩnh vực có tính chất quan trọng trong hoạt động hàng hải và đòi hỏi sự chuẩn bị và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Căn cứ vào Điều 242 của Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015, kinh doanh đại lý tàu biển cần phải đáp ứng những điều...

Xem chi tiết