Lịch học lớp Khai Hải Quan Điện Tử Khóa K34 tại Hà Nội

0
626

1. Lịch học lớp Khai hải quan K34 Hà Nội – Chủ nhật ngày 23/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật Hải quan.
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 1, số 457 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

     Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) –  0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)


2. Chủ Nhật ngày 30/07/2017 – 06/08/2017 lớp nghỉ. Chủ Nhật ngày 13/08/2017 lớp bắt đầu học.


3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 13/08/2017

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Thuế và chính sách thuế mới nhất
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo- Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 20/08/2017

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Xử lý vi phạm Hành chính
 • Giảng viên: Thầy Phan Bình Tuy
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 27/08/2017 – LỚP NGHỈ

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)

—————————————————————————————————

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 03/09/2017 – LỚP NGHỈ LỄ 02/09

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 10/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Thầy Phùng Như Tùng
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: PHÂN LOẠI HÀNG HÓA_T.PHÙNG NHƯ TÙNG

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


8. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 17/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Trị giá hải quan và Chính sách hàng hóa XNK
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: DOWNLOAD

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 24/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: DOWNLOAD

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 01/10/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục hải quan.
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng.
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây => QUY TRÌNH THỦ TỤC 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


11. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 08/10/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề:

+ Sáng: Sở hữu trí tuệ – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo.

Tài liệu download tại đây => Bài giảng sở hữu trí tuệ – Thầy Hảo

+ Chiều: Xuất xứ hàng hóa – Cô Đặng Thị Quỳnh.

Tài liệu download tại đây => Xuất xứ hàng hóa – Cô Quỳnh

 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here