Lịch học lớp Khai Hải Quan Điện Tử Khóa K34 tại Hà Nội

Lịch học lớp Khai Hải Quan Điện Tử Khóa K34 tại Hà Nội

24 07, 2017 admin

1. Lịch học lớp Khai hải quan K34 Hà Nội – Chủ nhật ngày 23/07/2017

 • Lịch học: cả ngày sáng 8h -11h30; chiều 1h30 – 5h
 • Chuyên đề: Pháp luật Hải quan.
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 1, số 457 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

     Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 ( Kim Xuyến) –  0969.86.86.27 ( T Trà) – 0969.86.86.17 ( Hải Anh)


2. Chủ Nhật ngày 30/07/2017 – 06/08/2017 lớp nghỉ. Chủ Nhật ngày 13/08/2017 lớp bắt đầu học.


3. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 13/08/2017

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Thuế và chính sách thuế mới nhất
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo- Tổng cục Hải quan
 • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 20/08/2017

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Xử lý vi phạm Hành chính
 • Giảng viên: Thầy Phan Bình Tuy
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 27/08/2017 – LỚP NGHỈ

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)

—————————————————————————————————

6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 03/09/2017 – LỚP NGHỈ LỄ 02/09

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0902.86.86.84 (Kim Xuyến) – 0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


7. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 10/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Phân loại hàng hóa
 • Giảng viên: Thầy Phùng Như Tùng
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: PHÂN LOẠI HÀNG HÓA_T.PHÙNG NHƯ TÙNG

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


8. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 17/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Trị giá hải quan và Chính sách hàng hóa XNK
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hảo
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: DOWNLOAD

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 24/09/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Chuyên đề về Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Giảng viên: Cô Đặng Thị Quỳnh
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây: DOWNLOAD

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 01/10/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Quy trình thủ tục hải quan.
 • Giảng viên: Thầy Nguyễn Quang Hùng.
 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Tài liệu buổi học mọi người down lại đây => QUY TRÌNH THỦ TỤC 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)


11. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K34, Chủ nhật ngày 08/10/2017 

 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề:

+ Sáng: Sở hữu trí tuệ – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo.

Tài liệu download tại đây => Bài giảng sở hữu trí tuệ – Thầy Hảo

+ Chiều: Xuất xứ hàng hóa – Cô Đặng Thị Quỳnh.

Tài liệu download tại đây => Xuất xứ hàng hóa – Cô Quỳnh

 • Phòng học: Tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 

Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh

0969.86.86.27 (T. Trà) – 0969.86.86.17 (Hải Anh)

 

0969.86.86.30

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments