LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE KHÓA K9/2023

LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE KHÓA K9/2023

28 06, 2023 admin1

LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE KHÓA K9 NĂM 2023

 

1.Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 28/05/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : lớp nghỉ
 • Chuyên đề:  Sở hữu trí tuệ
 • Giảng viên : Phạm Đức Cường – Cục hải quan HCM
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

——————————-

2. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 04/06/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Thuế ( XK, NK, Luật QL thuế) – Tổng cục hải quan
 • Giảng viên : Nguyễn Mạnh Hảo
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

3. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 11/06/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Xử lý vi phạm hành chính; chính sách quản lý hàng hóa
 • Giảng viên : Phạm Đức Cường – Cục hải quan HCM
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

4. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 14/06/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Phân loại hàng hóa – Trường Hải Quan
 • Giảng viên : Trần Thị Hà
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

5. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 02/07/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : lớp nghỉ
 • Chuyên đề:  Trị giá hải quan
 • Giảng viên : Phạm Đức Cường – Cục hải quan HCM
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

6. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 09/07/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : lớp nghỉ
 • Chuyên đề:  Kỹ thuật NV ngoại thương
 • Giảng viên : Lê Thị Ánh Tuyết
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

7. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 16/07/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Pháp luật hải quan
 • Giảng viên : Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục hải quan
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

8. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 23/07/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Quy trình thủ tục hải quan
 • Giảng viên : Trần Thị Thu Trà – Cục hải quan HCM
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

9. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 30/07/2023

 • Lịch học:  Sáng: 8h00 – 11h30 ; Chiều : 13h30 – 17h00
 • Chuyên đề:  Xuất xứ hàng hóa
 • Giảng viên : Phạm Đức Cường – Cục hải quan HCM
 • Tài liệu : gửi quý A/C trong nhóm zalo
 •  Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo lớp

———————————–

10. Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K9.2023, Chủ nhật ngày 06/08/2023 

 • Lịch học:   Sáng: 08h00 – 11h30 ;  Chiều: lớp nghỉ
 • Chuyên đề:  : Thực hành phần mềm vnaccs
 • Giảng Viên : Chuyên gia Công Ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn           
 • Hình thức học : online trên phần mềm zoom
 • ID phòng học : sẽ gửi a.c qua nhóm zalo

0969.86.86.30

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments