LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN KHÓA K40 HÀ NỘI

LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN KHÓA K40 HÀ NỘI

23 08, 2018 admin1

 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 12/08/2018 (Buổi đầu)
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề: Pháp Luật Hải Quan
  • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo _ Tổng cục hải quan
  • Tài liệu download tại đây =>  Pháp Luật Hải Quan – T. Nguyễn Mạnh Hảo
  • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

                0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    —————————————————————————–

    2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, ngày 26/08/2018
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề: Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương
    •  Giảng Viên : Đặng Thị Quỳnh – Tổng Cục Hải Quan
    • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    • Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   NV Ngoại thương_Cô Quỳnh
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    ——————————————————————

    3.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 09/09/2018
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề: Phân Loại Hàng Hóa 
    • Giảng Viên : Thầy Phùng Như Tùng – Tổng Cục Hải Quan
    • Tài liệu download tại đây =>  PHÂN LOẠI HÀNG HÓA_T.PHÙNG NHƯ TÙNG
    • Phòng học: tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    —————————————————————–

    4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 16/09/2018
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề:
       + Sáng:  Trị Giá  Hải Quan – Cô Đặng Thị Quỳnh (Tổng Cục Hải Quan).

      +Tài liệu  => Tri giá hải quan – Cô Quỳnh

         + Chiều : Xuất Xứ Hàng Hóa – Cô Đặng Thị Quỳnh (Tổng Cục Hải Quan)

    + Tài liệu download tại đây => Xuất xứ hàng hóa – Cô Quỳnh

    • Phòng học: Hội trường 1,tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    ——————————————————————————–

    5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 23/09/2018 
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề: Thuế (Thuế XK, NK, luật quản lý thuế)   
    • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan
    • Tài liệu download tại đây =>   Bài giảng về Thuế.update 1.2018
    • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    ————————————————————————-

    6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 30/09/2018  (lớp nghỉ)

    —————————————————————–

    7.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 07/10/2018 
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề:  Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
    • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan
    • Tài liệu download tại đây =>    XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH_THẦY HẢO
    • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    —————————————————————————-

    8.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, chủ nhật ngày 14/10/2018
    • Lịch học:  + Sáng : 8h00 – 11h30 ;
                        + Chiều: lớp nghỉ
    • Chuyên đề:  Sáng:  Thực hành phần mềm vnaccs/vcis
    •  Giảng Viên : Chuyên gia Công Ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn
    • Phòng học: Tầng 2,phòng 201, số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    • Lưu ý : Anh/chị mang theo máy tính cá nhân khi đến lớp để thực hành
      Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

              0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    ————————————————————————-

    9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 21/10/2018
    • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
    • Chuyên đề:
      Sáng:  Sở Hữu Trí Tuệ – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo (Tổng Cục Hải Quan).
      Tài liệu download tại đây => Bài giảng sở hữu trí tuệ – Thầy Hảo
         + Chiều : Chính Sách Quản Lý Hàng Hóa – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo (Tổng Cục Hải Quan)

    + Tài liệu download tại đây => CHinh_sach_hang_hoa.HAO.2018

    • Phòng học: phòng 201,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

    ————————————————————————- 

    10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 11/11/2018 (Buổi Cuối )

    • Phòng học: tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
    Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

    0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

0969.86.86.30

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments