LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN KHÓA K40 HÀ NỘI

0
756
 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 12/08/2018 (Buổi đầu)
 • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
 • Chuyên đề: Pháp Luật Hải Quan
 • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo _ Tổng cục hải quan
 • Tài liệu download tại đây =>  Pháp Luật Hải Quan – T. Nguyễn Mạnh Hảo
 • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

              0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  —————————————————————————–

  2. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, ngày 26/08/2018
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề: Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương
  •  Giảng Viên : Đặng Thị Quỳnh – Tổng Cục Hải Quan
  • Phòng học: Tầng 5, Số 451 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:   NV Ngoại thương_Cô Quỳnh
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  ——————————————————————

  3.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 09/09/2018
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề: Phân Loại Hàng Hóa 
  • Giảng Viên : Thầy Phùng Như Tùng – Tổng Cục Hải Quan
  • Tài liệu download tại đây =>  PHÂN LOẠI HÀNG HÓA_T.PHÙNG NHƯ TÙNG
  • Phòng học: tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  —————————————————————–

  4. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 16/09/2018
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề:
    + Sáng:  Trị Giá  Hải Quan – Cô Đặng Thị Quỳnh (Tổng Cục Hải Quan).

   +Tài liệu  => Tri giá hải quan – Cô Quỳnh

       + Chiều : Xuất Xứ Hàng Hóa – Cô Đặng Thị Quỳnh (Tổng Cục Hải Quan)

  + Tài liệu download tại đây => Xuất xứ hàng hóa – Cô Quỳnh

  • Phòng học: Hội trường 1,tầng 1, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  ——————————————————————————–

  5. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 23/09/2018 
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề: Thuế (Thuế XK, NK, luật quản lý thuế)   
  • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan
  • Tài liệu download tại đây =>   Bài giảng về Thuế.update 1.2018
  • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  ————————————————————————-

  6. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 30/09/2018  (lớp nghỉ)

  —————————————————————–

  7.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 07/10/2018 
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề:  Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
  • Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan
  • Tài liệu download tại đây =>    XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH_THẦY HẢO
  • Phòng học: Phòng 201 ,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  —————————————————————————-

  8.  Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, chủ nhật ngày 14/10/2018
  • Lịch học:  + Sáng : 8h00 – 11h30 ;
                     + Chiều: lớp nghỉ
  • Chuyên đề:  Sáng:  Thực hành phần mềm vnaccs/vcis
  •  Giảng Viên : Chuyên gia Công Ty Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn
  • Phòng học: Tầng 2,phòng 201, số 457 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Lưu ý : Anh/chị mang theo máy tính cá nhân khi đến lớp để thực hành
    Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

            0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  ————————————————————————-

  9. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 21/10/2018
  • Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h
  • Chuyên đề:
   Sáng:  Sở Hữu Trí Tuệ – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo (Tổng Cục Hải Quan).
   Tài liệu download tại đây => Bài giảng sở hữu trí tuệ – Thầy Hảo
       + Chiều : Chính Sách Quản Lý Hàng Hóa – Thầy Nguyễn Mạnh Hảo (Tổng Cục Hải Quan)

  + Tài liệu download tại đây => CHinh_sach_hang_hoa.HAO.2018

  • Phòng học: phòng 201,tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

  ————————————————————————- 

  10. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K40, Chủ nhật ngày 11/11/2018 (Buổi Cuối )

  • Phòng học: tầng 2, Số 457 – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
  Chú ý: Anh/chị nào còn thiếu hồ sơ vui lòng bổ sung, hồ sơ bao gồm: 3 ảnh 3×4, 1 CMND photo không cần công chứng, 1 tờ khai thông tin cá nhân 
  Mọi thắc mắc về lớp học vui lòng liên hệ quản lý lớp học Khai hải quan Hà Nội, Bắc Ninh,Hải Phòng

  0969.86.86.30 (Ms Thắm) / thamht@giaoducvietnam.edu.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here