Thời Khóa Biểu

Lịch học lớp khai hải quan online khóa K1.2022
Lịch học lớp khai hải quan online khóa K1.2022

04 03, 2022 admin1

1.Lịch học lớp Khai hải quan online khóa K1.2022, Chủ nhật ngày 27/02/2022 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Pháp luật hải quan Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường – Cục hải quan HCM Tài liệu download tại đây =>     Pháp-luật-HQ (1)  Hình thức học : online trên phần mềm...

Xem chi tiết
LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 12/2021
LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 12/2021

17 12, 2021 admin1

1.Lịch học lớp Khai hải quan online tháng 12/2021, Chủ nhật ngày 19/12/2021 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Pháp luật hải quan Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường - Cục hải quan HCM Tài liệu download tại đây =>     Pháp-luật-HQ (1)  Hình thức học : online trên phần mềm...

Xem chi tiết
Lịch học lớp khai hải quan online tháng 11/2021
Lịch học lớp khai hải quan online tháng 11/2021

04 11, 2021 admin1

1.Lịch học lớp Khai hải quan online tháng 11/2021, Chủ nhật ngày 07/11/2021 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Pháp luật hải quan Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan Tài liệu download tại đây =>     Bai_giang.-PLHQ-thầy hảo  Hình thức học : online trên phần mềm...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 10/2021
THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 10/2021

19 10, 2021 admin1

 1. Lịch học lớp Khai hải quan online tháng 10/2021, Chủ nhật ngày 10/10/2021 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Quy trình thủ tục hải quan Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan Tài liệu download tại đây =>     Bài giảng quy trinh TT HQ....

Xem chi tiết
LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ KHÓA K55_ HÀ NỘI
LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ KHÓA K55_ HÀ NỘI

22 04, 2021 admin

 1. Lịch học lớp Khai hải quan Hà Nội Khóa K55, Chủ nhật ngày 25/04/2021 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề:   Thuế (Thuế XK, NK, luật quản lý thuế) Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan Tài liệu download tại đây =>   Bài giảng...

Xem chi tiết
Lịch học lớp khai hải quan online tháng 09/2021
Lịch học lớp khai hải quan online tháng 09/2021

24 09, 2021 admin1

1.Lịch học lớp Khai hải quan online tháng 09/2021, Chủ nhật ngày 26/09/2021 (Buổi đầu ) Lịch học: – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 - 17h00 Chuyên đề : -   Sáng : chính sách quản lý hàng hóa - Chiều : xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Giảng Viên : Thầy Phạm Đức Cường – Cục hải quan...

Xem chi tiết
LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 07/2021
LỊCH HỌC LỚP KHAI HẢI QUAN ONLINE THÁNG 07/2021

29 07, 2021 admin1

1. Lịch học lớp Khai hải quan online tháng 07/2021, Chủ nhật ngày 01/08/2021 ( Buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề:  –  Trị giá hải quan ( sáng ) –   Sở hữu trí tuệ  ( chiều ) Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng Cục Hải Quan Tài liệu download...

Xem chi tiết
Lịch học lớp nghiệp vụ khai hải quan khóa k20 tại Hải Phòng
Lịch học lớp nghiệp vụ khai hải quan khóa k20 tại Hải Phòng

08 04, 2021 admin

1. Lịch học lớp Khai hải quan điện tử Khóa K20 Hải Phòng, Chủ nhật ngày 11/04/2021 ( Buổi đầu)  Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Pháp luật hải quan Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục hải quan Tài liệu download tại đây =>  Bai_giang. PLHQ 7.2019 Phòng học:  Phòng B206 tầng...

Xem chi tiết
LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ HẢI QUAN KHÓA K15 TẠI BẮC NINH
LỊCH HỌC LỚP NGHIỆP VỤ HẢI QUAN KHÓA K15 TẠI BẮC NINH

30 03, 2021 admin

1. Lịch học lớp Khai hải quan điện tử Khóa K15 tại Bắc Ninh, Chủ nhật ngày 04/04/2021 ( Buổi đầu)  Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Pháp luật hải quan Giảng Viên : Thầy Nguyễn Mạnh Hảo – Tổng cục hải quan Tài liệu download tại đây =>  Bai_giang. PLHQ 7.2019 Phòng học:  phòng 202-...

Xem chi tiết
Lịch học lớp online tháng 06/2021
Lịch học lớp online tháng 06/2021

11 06, 2021 admin1

1. Lịch học lớp hải quan online tháng 06/2021, chủ nhật ngày 13/06/2021 ( buổi đầu ) Lịch học: cả ngày – Sáng: 8h00 – 11h30 ;  Chiều: 13h30 – 17h Chuyên đề: Phân loại hàng hóa Giảng Viên : Thầy Phan Bình Tuy_ Phó trưởng phòng giám sát QL cục HQ HCM Tài liệu buổi học mọi người down lại đây:PHAN LOAI HS _...

Xem chi tiết